Libor Martinek

Jmenuji se Libor Martinek, jsem vysokoškolský pedagog, vzděláním bohemista a muzikolog.
(Více o mně na Wikipedii.)

Mou celoživotní vědeckou prací a zároveň koníčkem je česká literatura od 20. stol. až do současnosti, zejména výjimečné literární osobnosti severní Moravy a Slezska. Tato témata také přednáším studentům.
Zárověň jsem básníkem a překladatelem – v této činnosti se zaměřuji na překlady významných současných polských básníků do češtiny a poté knižně publikuji.

Nabízím také lektorské, překladatelské a tlumočnické služby.

Ve svém „vydavatelství jednoho muže“ jsem vydal několik vlastních monografií, skript i populárně naučných knih, které bych chtěl na těchto stránkách nabídnout případným zájemcům.
Knihy si můžete objednat na uvedeném kontaktu. Zasílám po předchozí platbě na účet, popřípadě dobírkou, k ceně knih bude připočteno přiměřené poštovné a balné. Nejsem plátcem DPH.

Kontakt

 

Návrat

Bonifacy Miązek: Návrat
Bonifacy Miązek (* 27. 3. 1935 Kolonia Szczerbacka v Radoměřském vojvodství, Polsko, +18. 10. 2018 Breitenfurt u Vídně, Rakousko), ukončil v roce 1959 Vyšší duchovní seminář v Sandoměři a od roku 1965 pobýval v  Rakousku. V letech 1967-1972 studoval slovanskou literaturu, filozofii a historii umění na Vídeňské univerzitě, kde v roce 1977 obhájil doktorát, v roce 1984 se habilitoval. Od roku 1973 přednášel polskou literaturu na Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity, v roce 1984 byl jmenován docentem slavistiky. Ve Vídni působil rovněž jako duchovní pastýř v jedné z tamních far, v roce 1989 byl jmenován infulátem. Po odchodu do důchodu působil v klášteru v Breintenfurtu u Vídně. Bonifacy Miązek je počítán k předním představitelům tzv. kněžské poezie, která hledá odpověď na složité existenciální otázky a ve značné míře odkrývá emocionální a duchovní napětí, jemuž je kněz při své službě vystaven. Sbírka Návrat je výborem z tvorby autora, jenž obdržel několik literárních cen, za celoživotní dílo mu byla udělena prestižní Cena Kościelských.
Opava: Literature & Sciences, 2005. 80 s. ISBN 80-902981-3-3
Cena: 80 Kč

Hledání kořenů

Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl
Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století

První díl obsáhlého zpracování vývoje literatury na území Slezska od středověku po současnost ve dvoudílném vydání pod názvem Hledání kořenů, které popularizuje přístupným způsobem dějiny literatury na území Krnovska (české a německé). Vhodné jako kompendium pro školy v regionu i zájemce z řad laické i odborné veřejnosti, ale i pro turistiku se zaměřením na kulturu moravskoslezských regionů a její dějiny.
Opava: Literature & Sciences, 2009. 163 s. ISBN 978-80-904126-0-6
Cena: 100 Kč

Hledání kořenů 2 Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl
Od národního obrození do současnosti

Druhý díl obsáhlého zpracování vývoje literatury na území Slezska od středověku po současnost ve dvoudílném vydání pod názvem Hledání kořenů, které popularizuje přístupným způsobem dějiny literatury na území Krnovska (české a německé). Vhodné jako kompendium pro školy v regionu i zájemce z řad laické i odborné veřejnosti, ale i pro turistiku se zaměřením na kulturu moravskoslezských regionů a její dějiny.
Opava: Literature & Sciences, 2010. 282 s. ISBN 978-80-904126-1-3
Cena: 100 Kč
Mazurské odjezdy Zbigniew Chojnowski: Mazurské odjezdy
Kniha je česko-polským výborem básní významného polského autora (nar. 1962). Verše byly ponejvíce inspirovány krajinou „jezer a lesů“ Mazurska i nelehkými osudy jejích obyvatel. Vyšlo v grafické a textové úpravě Urszuly Marty Patalasové.
Opava: Literature & Sciences, 2012. 156 s. ISBN 978-80-904126-3-7

Cena: 100 Kč
Mazurské dědictví Zbigniew Chojnowski: Mazurské dědictví
Sbírka básní Zbigniewa Chojnowského, jenž se narodil 30. 5. 1962 v Orzyszi (Polsko). Profesí literární historik a kritik, profesor polonistiky Warmińsko-mazurské univerzity v Olštýnu, kde také žije. Sbírka Mazurské dědictví (Opava, 2013) je kompletním překladem sbírky poezie Bliźniego, swego („Bližního, svého“; Sopot, Biblioteka „Toposu“, 2012). Laureát Ceny za básnickou tvorbu v rámci Polsko-německých literárních dnů v Drážďanech a  Ceny Literárního sdružení v Suwałkách. Po herbertovském vzoru je v Chojnowského poezii stavěna do popředí věrnost sobě samému. Básně jsou inspirovány krajinou a životem lidí básníkova rodného regionu, kraje velkých a čistých jezer severovýchodního Polska. S obsahem ladící ilustrace jsou dílem krnovského výtvarníka PaedDr. Ladislava Steiningera.
Opava: Literature & Sciences, 2013. 68 s. ISBN 978-80-904126-7-5

Cena: 100 Kč
Vladyslav Sikora Libor Martinek: Władysław Sikora
Monografie

Edice Spisovatelé Těšínska, 1. díl.
Básník, prozaik, dramatik a překladatel Władysław Sikora (1933 – 2015) se narodil v  Bocanovicích u Jablunkova. Býval nazýván nestorem těšínských básníků, pro literaturu a kulturu českého Těšínska je to člověk – symbol. Témata valašské kolonizace, magické pohádky, vodníci a jiné nadpřirozené bytosti nebo třeba fenomén nebezpečného šlonzákovského hnutí před válkou a za druhé světové války v tomto regionu činí Sikorovo dílo atraktivním (nejen) pro znalce kultury Těšínského Slezska.
Opava: Literature & Sciences, 2015. 151 s. ISBN 978-80-904126-9-9
V září 2022 vyšlo v aktualizovaném vydání jako e-kniha v Prvním bruntálském nakladatelství.
Cena tištěné knihy: 100 Kč
Cena e-knihy: 100 Kč
Identita v literatuře Těšínska

Libor Martinek: Identita v literatuře Těšínska
Autor prezentuje analýzy děl polských i českých spisovatelů Těšínského Slezska, pokud pocházejí z tohoto terénu nebo nějakým způsobem jsou spojeni s těmi prvními. Podstatou je analýza zdejší krásné literatury z hlediska, které je obsaženo v titulu práce – identity (a identifikace). Čtenář se zde setká s analýzami děl autorů, jako Paweł Kubisz, Óndra Łysohorsky, Adolf Fierla, Henryk Jasiczek, Władysław Sikora, Renata Putzlacher, Kazimierz Kaszper, Wilhelm Przeczek, Jindřich Zogata, Gustaw Sajdok, Jan Pyszko, Gabriel Palowski, Janusz Gaudyn, Piotr Horzyk, Tadeusz Wantuła, Jan Daniel Zolich, Lech Przeczek, Lucyna Waszek, Bogdan Trojak a jiní.
Opava – Kielce: Literature & Sciences – Oficyna wydawnicza „STON2“, 2015. 435 s. ISBN 978-80-304126-8-2
Cena: 200 Kč

Jasiek Libor Martinek: Henryk Jasiczek.
Monografie

Edice Spisovatelé Těšínska, 1I. díl.
Monografie pojednává o polském spisovateli žijícím na území bývalého Československa Henryku Jasiczkovi (1919–1976), jenž byl nejpopulárnějším spisovatelem v poválečném období na českém Těšínsku a jehož dílo přesáhlo svým významem region. Monografie usiluje o komplexní uchopení složité problematiky života a díla spisovatele polské menšiny, jenž byl v důsledku svých statečných občanských postojů v srpnu 1968 odsouzen k mlčení.
Opava: Literature & Sciences, 2016. 270 s. ISBN 978-80-904126-6-8

  Cena: 200 Kč
Identita v literatuře Těšínska

Zbigniew Chojnowski: Viditelný obzor - Vždy je někde noc
Kniha obsahuje překlady poezie z autorových originálních polských sbírek Widny kres (Sopot, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; sbírka vyšla v edici Biblioteka „Toposu“, sv. 142, 2017) a Zawsze gdzieś jest noc (Szczecin, Wydawnictwo FORMA, 2018). V příloze byl svazek doplněn o studie Piotra Michałowského „Autoportrét v rámečku noci“ (Autoportret w ramie nocy, in: Z. Chojnowski, Zawsze gdzieś jest noc, s. 70–71), Stanisława Burkota „Básník v zemi Nód“ (Poeta w ziemi Nod; rkp., 7 s.) a Libora Martinka Básník z Olštýnu Zbigniew Chojnowski.
Opava: Literature & Sciences, 2018. 204 s. ISBN 978-80905781-5-9
Cena: 200 Kč

Dějiny literatury na Bruntálsku

Libor Martinek: Dějiny literatury na Bruntálsku
Knihu je pojatá jako studie, ve které je zkoumámo písemnictví oblasti odpovídající okresu Bruntál v jeho hranicích do roku 1960 před sloučením tří menších okresů – krnovského a rýmařovského spolu s bruntálským.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Obraz literatura na Jesenicku Libor Martinek: Obraz literatury z oblasti Jeseníků

V knize Obraz literatury z oblasti Jeseníků se autor zabývá spisovateli, kteří se inspirovali Jesenickem i autory narozenými na Jesenicku (např. Sotiris Joanidis, Věra Sládková, Vladimír Körner, Miroslav Kubíček, Petr Španger, Jaroslav Režný, Robert Poch, Aleš Kauer, Eva Fišerová nebo Miluše Šajnohová a další).

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč
Nástin historie literatury na Karvinsku Libor Martinek: Nástin historie literatury na Karvinsku

Specifický územní a typologický výzkum nám umožnil, abychom se detailněji zaměřili jak samotnému vývoji českého a polského písemnictví v regionu Karvinska, tak komparativnímu pohledu na stýkání se české a polské literatury (zdejší německou literaturu v našem příspěvku nereflektujeme). Zároveň jsme považovali za důležité poukázat i na skutečnost vzniku literárních děl autorů, kteří nejsou rodáky z Karvinska, ale odjinud, a kteří do regionu přišli převážně za prací, avšak brali si z něj ve své literární tvorbě inspiraci.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Historie literatury na Krnovsku Libor Martinek: Dějiny literatury Krnovska (I. a II. díl)

Kniha ve dvou dílech Dějiny literatury Krnovska (Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století a Od národního obrození do současnosti) je prvním pokusem o literárně-historický výzkum té části Slezska a severní Moravy, která dosud nebyla uceleným způsobem zmapována.
Autor usiluje o předložení materiálově co nejsolidněji zpracované a interpretačně spolehlivé odborné publikace s tím, že regionální literatura bude stále vznikat v přirozených regionech, budou-li pro to podmínky. Literaturu v regionech lze (např. podle Petera Zajace) chápat jako pulzující literární organizmy a ty je nutné vždy nejprve odhalit ad hoc a teprve poté se pokusit o jejich analýzu. Kniha má charakter kompendia a není určena pouze odborníkům, nýbrž široké veřejnosti.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 200 Kč

Identita-na-Tesinsku Libor Martinek: Identita v kontextu polské etnické skupiny
na českém Těšínsku (Na příkladu díla Pawła Kubisze)

Identita je důležitá pro regionální, národnostní a národní povědomí etnické menšiny, kterou v našem případě představují obyvatelé českého Těšínska hlásící se k české
a k polské národnosti (německá národnost, v regionu poměrně početná do odsunu po roce 1945, není předmětem naší pozornosti). Zkoumány jsou projevy bilingvismu v literatuře, problematika tzv. malé vlasti (v polštině „ojczyzny“), domova, rodného domu apod.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Libor Martinek: Těšínský básník Henryk Jasiczek

Tvorba Henryka Jasiczka, polsky píšícího spisovatele z českého Těšínska (1919–1976), má význam pro polskou literaturu nejen na Těšínském Slezsku. Její hodnota spočívá v průkopnictví jak tematickém, tak tvárném, ve vyrovnání se s moderní prózou i poezií, byť ovlivněnými prostředím, tedy regionem. Jasiczek měl zakázáno publikovat v Československu po roce 1968, přesto stále literárně tvořil a některé jeho práce vyšly během tzv. normalizace v Československu 70.–80. let 20. století knižně v sousedním Polsku a pak zejména po roce 1989. Jasiczkova tvorba patří svým jazykem do polské literatury, ale zároveň spadá do literatury vytvářené na českém území. Literatura vznikající na území České republiky byla ve svém celku ochuzena tím, že dosud nebyla oficiálně vydána žádná zásadní studie o Jasiczkovi, a to ani v českém překladu. Henryk Jasiczek svým celoživotním dílem výrazně obohatil polskou literaturu českého Těšínska a částečně i polskou národní literaturu.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Erotikon Bohdan Urbankowski: Erotikon pro nástupce

Zdálo by se, že v popředí básníkova zájmu je samotný milostný akt nahlížený z mnoha úhlů a podávaný se vzácnou cudností. Autorovi nicméně nejde o uzavřený zážitek, ale o obecné poselství adresované tomu, kdo bude prožívat stejné situace a je ve chvíli tvoření básně již jakoby přítomen. Přitom je každé číslo sbírky zcela autonomní a prosté jakéhokoli verbalismu, je otevřeno svou myšlenkovou a poetickou hodnotou. Sbírka má v titulu Erotikon, ale básník nevede čtenáře jen do oblasti smyslů. Láska je to, co je leitmotivem celé sbírky, nebo také erotika podmíněná láskou, takovou, která pohybuje vnitřními dějinami člověka a posouvá je vpřed.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Zbigniew Chojnowski: Výbor z poezie z let 1980–2017 Zbigniew Chojnowski: Výbor z poezie z let 1980–2017

Kniha obsahuje tři výbory autorovy poezie v českém překladu Libora Martinka, které byly publikované v tištěných vydání: Mazurské odjezdy (2012, 156 s.); Mazurské dědictví (2013, 68 s.); Viditelný obzor. Vždy je někde noc (2018, 204 s.). Struktura sbírek zůstala stejná, a to přesto, že se některé básně opakují. Doslovy byly aktualizovány.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Aleksander Nawrocki: Hlohový náhrdelník Aleksander Nawrocki: Hlohový náhrdelník

Kniha představuje kompletní překlad jeho polské sbírky Dla zakochanych (1996, Pro zamilované) z edice vydavatelství IBiS Najpiękniejsze wiersze (Nejkrásnější básně), v níž byly dosud vydány milostné básně polských klasiků – Krzysztofa Kamila Baczyńského, Konstantyho Ildefonse Gałczyńského, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicze, Marie Pawlikowské-Jasnorzewské, Haliny Poświatowské, Kazimierza Tetmajera-Przerwy, Juliusze Słowackého a dalších.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Bonifacy Miązek: Návrat Bonifacy Miązek: Návrat

Kniha Návrat je nové vydání českého překladu sbírky veršů Bonifacyho Miązka Návrat (2005 Opava), které vychází z londýnského vydání výboru autorových veršů Sandomierskie wirydarze (2004, London, Oficyna Poetów i Malarzy) v redakci a výboru Krystyny Bednarczykové.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Libor Martinek: Bolzanovo pojetí národa v kontextu osvícenství a romantismu Libor Martinek: Bolzanovo pojetí národa v kontextu osvícenství a romantismu

Tato práce původně vznikla v rámci našeho doktorského studia dějin české literatury na FF MU v Brně. Volba tématu nám umožnila lépe porozumět některém velmi specifickým otázkám osvícenství a raného romantismu v Čechách. Později bylo zvažováno její polské vydání v některém odborném časopise, k čemuž byl určen také posudek prof. Ignacyho Fiuta z Krakova. K vydání nakonec nedošlo, jelikož se nenašel vhodný překladatel a ani potřebné finanční prostředky, které by uhradily honorář za poměrně náročný translační výkon. Vydavatelské recenze pro českou edici této naší případové studie se ujal filozof Mgr. Marek Timko, Ph.D. Oběma recenzentům za jejich ochotu děkujeme. Posléze se v tisku objevila komplexnější odborná práce Hany Šmahelové Bernard Bolzano a české národní obrození (Český časopis historický, 2002, č. 1), takže jsme zanechali našeho úsilí o vydání dílčí studie o Bolzanovi v polském odborném prostředí, která by však mohla oživit zájem o tuto významnou filozofickou osobnost, jež by se mohla setkat se zájmem polských vědců z oblasti humanitních i přírodovědných disciplín. Mnohé Bolzanovy myšlenky, uváděné v této práci, se však mohou jevit podnětné i dnes. Například o vlastenectví a lásce k rodné zemi, vzájemně plodné, spolupráce národů bez vzájemného utlačování, napadání apod. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ji vydat v českém prostředí ve formě e-knihy, aniž jsme její verzi z roku 2009 aktualizovali. To, co považujeme za důležité, v ní bylo řečeno v dostatečné míře.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Libor Martinek: Fryderyk Chopin v Čechách. Ohlasy jeho pobytu v české a polské literatuře. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v Čechách. Ohlasy jeho pobytu v české a polské literatuře

Studie Fryderyk Chopin v Čechách. Ohlasy jeho pobytu v české a polské literatuře se soustřeďuje na osobnost polského romantického skladatele Fryderyka Chopina u příležitosti sto šedesáti let od události roku 1863 ve Varšavě, kdy ruští vojáci vyhodili Chopinův nástroj z okna. Zaměřuje se především na obraz osobnosti skladatele a jeho pobytu v Čechách v české a polské literatuře. Chopin sám jevil zájem o literaturu a soudobé umění vůbec, koncentrujeme proto naši pozornost zčásti ke vztahu literatury a hudby v jeho díle, ale zejména reflektujeme interdisciplinární problematiku hudba – literatura v dílech českých spisovatelů inspirovaných Chopinovým životem a dílem. Nedílnou součástí této dílčí studie je zařazení domácích i zahraničních ohlasů na naši dřívější studii Fryderyk Chopin v české literatuře (Opava, 2013). Tím chceme pouze naznačit, že tématu se věnujeme dlouhodobě.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 200 Kč

Libor Martinek: Literatura Opavska v letech 1990–2023 Libor Martinek: Literatura Opavska v letech 1990–2023

Případová studie Literatura Opavska v letech 1990–2023, která může posloužit k lepší axiologické orientaci v materiálu výzkumu zájemcům o tuto oblast Slezska a severní Moravy, a to jak uvnitř (školy instituce, organizace atp.), tak vně (redakce časopisů, nakladatelství a další jednotky literárního provozu). Práce je svědectvím toho, že literární život v regionu se rozvíjí (bez zvláštního ohledu na skutečnost jeho postavení na periferii) poměrně zajímavým a dynamickým způsobem (také díky kulturním a vzdělávacím institucím). Jde o doklad teze, že z hlediska vztahu centrum – periferie může obohacovat střed a jeho kulturu také region a jeho písemnictví o některé významné podněty, ale i hodnoty. Zároveň by tato práce měla posloužit jako bariéra proti zbytečné předsudečnosti, ostatně často ani nevycházející z centra, ale z jistého, poměrně blízkého, avšak z hlediska tradic a hodnot zcela jinak utvářeného regionu, stále však situovaného v prostoru severní Moravy a Slezska.

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 200 Kč

Literatura i muzyka

Libor Martinek – Małgorzata Gamrat:
Literatura i muzyka. Wprowadzenie do problematyki

Vysokoškolská skripta v polském jazyce přibližují problematiku vztahu literatury a hudby od středověku po současnost. Skripta byla vydána pro polské studenty slavistiky (slovanských filologií), mohou být přínosem i pro české polonisty, popřípadě o zájemce o danou problematiku čtoucí polsky.
Opava: Literature & Sciences, 2015. 112 s. ISBN 978-80-904126-5-1

Cena: 100 Kč

Zlatý fond

Libor Martinek, Michaela Hashemi:
Zlatý fond české kultury a jeho proměny

Vysokoškolská skripta jsou určena především polským studentům bohemistiky, ale i všem bohemistům a pedagogům, kteří žijí nebo vyučují delší dobu mimo domácí prostředí, a konečně – vůbec všem zájemcům o českou literaturu a kulturu. Text reaguje na opakující se situaci mluvčích, pro něž není čeština mateřským jazykem, kdy zahraničním bohemistům zpravidla chybí nejen kontakt s aktuálními kulturními podněty, které jsou proměnlivé a rychle zastarávají, ale právě přetrvávající aluze na klasický fond české literatury a kultury, konkrétně především jeho parodie a navíc i citátové věty, jejichž primárním zdrojem jsou už minimálně od 70. let minulého století masmédia, zejména televize, nověji internet, zprostředkovávající též často citovaná filmová i divadelní díla. Na takové texty se výběr zaměřuje, a tak doplňuje ukázky klasického fondu, obohacené o již zmíněné parodie a citátové věty i hesla šířeji zpracovaná, zahrnující např. píseň, film, muzikál, ale i českou etiketu, svátky nebo národní zvyky.
Opava: Literature & Sciences, 2016. 104 s. ISBN 978-80-905781-0-4

Cena: 100 Kč

Blumental

Anna Blumental: Rozszczepianie kręgosłupa / Štěpení páteře
Poezie Anny Blumentalové fascinuje zdrženlivým, hlubokým zamyšlením naplněným podtexty na téma složitosti lidské existence, pomíjením i vytrváním přes různá protivenství života. Vyhýbá se komplikovaným metaforám, epitetům a srovnáním. Básně jsou zbaveny tradičních rýmů, ve své formě jsou experimentální a moderní, vytvářejí jedinečnou eufonii, kterou dále zdůrazňuje jejich grafická podoba.
Básně Anny Blumentalové, často psané pod vlivem bolestivých osobních zážitků, se zdají být úmyslně zbaveny a „očištěny“ od autobiografické konkretizace, protože důležitými se stávají ani ne popisy událostí, jako spíše emoce a závěry univerzální povahy, které vyvolávají.
Poezie Anny Blumentalové demonstruje nezávislost vlastních názorů na sociální a politické změny, k nimž dochází v Polsku, a stigmatizuje nedostatek tolerance, pokrytectví a licoměrnost. Činí tak se smyslem pro humor, bez moralizování a nadměrného sarkasmu.
Opava – Łódź: Literature & Sciences – Wydawnictwo Malowany młyn, 2018, 124 s. ISBN 9788-80-905781-2-8
Cena: 100 Kč

Andante Spianato

Danuta Kostewicz: Andante Spianato
Danuta Kostewiczová se narodila v Poznani. Po studiích na Vysoké škole múzických umění a na Škole filmové teorie působila jako novinářka a spisovatelka. Vydala řadu prozaických a básnických knih, je autorkou několika filmových a rozhlasových scénářů v německém jazyce. Dlouhodobě se aktivně zúčastňovala činnosti vídeňské tvůrčí kulturní skupiny MORGENKREIS, spolupracovala s předními německojazyčnými médii. Je členkou rakouského PEN-Clubu. Žije v USA.
Její knihy byly přeloženy do mnoha jazyků, mj. do angličtiny, češtiny, francouzštiny, chorvatštiny, němčiny, španělštiny, ukrajinštiny a esperanta.
V češtině již vyšla sbírka poezie Danuty Kostewiczové Anatomie chvíle (Opava 2003) v translaci Libora Martinka. Próza Andante spianato je překladem z autorčina polského rukopisu. Ilustrace Sacha Berès.
Opava: Literature & Sciences, 2019. 130 s. ISBN 978-80-905781-7-3

V lednu 2023 vyšlo v aktualizovaném vydání jako e-kniha v Prvním bruntálském nakladatelství.
Cena tištěné knihy: 150 Kč
Cena e-knihy: 100 Kč

Geo Gratias

Danuta Kostewicz: Geo gratias
Český výbor z poezie Danuty Kostewiczové byl pořízen ze sbírek autorky v chronologickém pořadí jejich vydání s přihlédnutím k výboru Wiersze wybrane (výbor obdržel Cenu Světového dne poezie 2005 UNESCO ve Varšavě – „Poezja Dzisiaj“; Warszawa: IBiS, 2005), v němž se objevily i ukázky z autorčiny starší básnické tvorby v polštině, se kterou je obtížné se dnes seznámit. Naopak prezentace novější poezie Kostewiczové byla pořízena editorem českého svazku dle vlastního výboru (s varšavskou edicí není tedy totožný) a co se obsahu týče v návaznosti na konzultace s autorkou z následujících sbírek poezie: Uchwycić się ziemi (in Wiersze wybrane; 1. vyd. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1977), Cudowne prowizorium istnienia (Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, 1997), Anatomia chwili (Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, 1999), Pawana na śmierć wróbla (Byd­goszcz: Świadectwo, 2003), Punkt (Bydgoszcz: GraDar, 2003), Geo gratias (Bydgoszcz: Biblioteka „Tematu“, 2006), Ono (Bydgoszcz: Biblioteka „Tematu“, 2009).
Opava: Literature & Sciences, 2019. 204 s. ISBN 978-80-905781-4-2
V lednu 2023 vyšlo v aktualizovaném vydání jako e-kniha v Prvním bruntálském nakladatelství.
Cena tištěné knihy: 200 Kč
Cena e-knihy: 100 Kč

Kormidelník vítr

Μαρία Μιστριώτη: Άνεμός τε κυβερνήτης
Maria Mistrioti
: Kormidelník vítr
Poezie Marie Mistrioti, básnířky z řecké Chalkidy, v krátkých, impresivních básních, inspirovaných homérským eposem, otevírá před námi magický a jemný svět snů a vyznání, ideálů i nepokojů. Její lyrická zpověď je provázaným monologem a dialogem s milovaným, prostřednictvím slov prostých a tichý, přesto obsahujících náboj soustředěné exprese. Jsou to slova jachtaře vržená do světa, v němž vše plyne a pomíjí. Slova Odyssea, která byla vyřčena v touze po štěstí, jehož nelze dosáhnout.
Maria Mistrioti, jako většina řeckých básníků, dovedně spojuje tradici s moderností jak v ideovém, tak v estetickém plánu poezie. Přitom si však zachovává osobitou poetiku. Ve svých sbírkách poezie dokázala vytvořit básnický svět, jehož prostý výraz podtrhuje hloubka výrazu. Citlivá, šeptaná slova díky rozsáhlým a neztraceným prostorům vyznívají s přirozenou silou výrazu. Grafika na obálce Giorgis Mistriotis.
Opava: Literature & Sciences, 2019. 114 s. ISBN 978-80-905781-8-0

Cena: 100 Kč

Prameň poézie

Jidi Majia: Prameň poézie
Jidi Majia (1961; slovenská transkripcia Ťi-ti Ma-ťia) básnik a spiso­vateľ národnosti Yi, sa narodil v meste Zhaojue v Autonómnej prefektúre národnostnej menšiny Yi Liangshan v provincii Sichuan, neskôr študoval čínsky jazyk a literatúru v Chengdu. Je tajomníkom Celočínskej asociácie spisovateľov a viceprezidentom Čínskej asociácie básnikov. Za svoje verše získal celý rad štátnych i medzinárodných ocenení. Mnoho jeho básní bolo preložených do angličtiny, francúzštiny, taliančiny, japončiny, španielčiny, bulharčiny, srbochorvátčiny, macedónčiny, rumunčiny, poľštiny, mongolčiny a ďalších jazykov. Jeho originálna poézia získala celosvetovú pozornosť. Doteraz vydal viac než dvadsať básnických zbierok a výberov zo svojej poézie, okrem iného „Pieseň o prvej láske“ (1983), „Sen o národnosti Yi“ (1990), „Rímske slnko“ (1991) či „Zabudnutý svet“ (1998).
Opava: Literature & Sciences, 2019. 168 s. ISBN 978-80-905781-3-5

Cena: 200 Kč

Snezny_leopard Jidi Majia: Snežný leopard
V poradí druhý výber v slovenčine básnickej tvorby Jidi Majiaa Snezný leopard je koncipovaný zo starších autorových zbierok s prihliadnutím na anglické a čínske preklady. Kompozícia je naša vlastná a rešpektuje zadanie básnika, ktorý si tentoraz prial, aby boli zastúpené aj jeho rozsiahlejšie poémy alebo cykly básní, ktoré čerpajú z rodinných, lokálnych, regionálnych, mýtických špecifík, pričom nezriedka prechádzajú až k motívom, symbolom, témam a látkam európskym, ba i svetovým. Jidi Majia poskytol autorské práva k textu z pera litovsko-amerického básnika a svojho priateľa Tomasa Venclovu, ktorý nám poslúžil ako úvod k výboru z  poézie tohto oceňovaného čínskeho autora. Od prvotného zobrazenie látok typicky lokálnych Majia prechádza až k vyslovene metafyzickým úvahám, bez toho aby strácal pevnú pôdu pod nohami a tou je opäť východisko rodného slovesného folklóru, mytológie, legiend a napokon aj nevšedných regionálnych tradícií.
Opava: Literature & Sciences, ISBN 978-80-902981-0-1. 161 s.

Cena: 200 Kč
Věčný oheň monografie

Dariusz Tomasz Lebioda: Jidi Majia: Věčný oheň.
Jidi Majia - Život a dílo

Odborná publikace polského literárního historika, polonisty, sinologa, překladatele a básníka dr. Dariusze Tomasze Lebiody Věčný oheň, Jidi Majia – Život a dílo vyšla pod originálním názvem Odwieczny ogień, Życie i twórczość Jidiego Majii v polské Bydhošti v roce 2019 v knižní edici „Biblioteka Tematu“. Pro potřeby českého vydání v roce 2022 jsme publikaci aktualizovali několika položkami v Bibliografii a Cenách (udělených Jidi Majiaa). Anglické texty v této publikaci byly shodně s originálem převzaty z textů sinologa a překladatele díla Jidi Majiaa do angličtiny prof. Denise Maira. Kniha Dariusze Lebiody Odwieczny ogień, Życie i twórczość Jidiego Majii se rovněž dočkala překladu do čínštiny (Šanghaj, 2021).

Vyšlo jako elektronická publikace, podrobnou anotaci a veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.
Cena: 100 Kč

Tichá dlaň

Eligiusz Dymowski: Cicha dłoń / Tichá dlaň
Dvojjazyčná, polsko-česká kniha poezie dr. Eligiusze Dymowského OFM zahrnuje výběr z autorovy dosavadní básnické tvorby. Křesťansky laděná poezie nepostrádá metafyzické znaky,  nicméně nepředstavuje typicky religiózní lyriku polské provenience, ale všímá si jak lyrických, tak až existenciálních situací života současného člověka. Ilustrovala Marie Koplová.
Opava: Literature & Sciences, 2020. 186 s. ISBN 978-80-905781-9-7

Cena: 200 Kč

Šampaňské básníkům

Vladimír Křivánek: Šampaňské básníkům / Szampana dla poetów
Česko-polský výbor z poezie prof. Vladimíra Křivánka (1951–2022) se soustřeďuje na autorovu tvorbu z posledního dvacetiletí. Editor, jímž byl literární vědec a básník doc. Libor Martinek, byl při svém výběru veden snahou připravit čtenáři komplexní prožitek jednotícím rámcem, kterým je melancholická nálada Křivánkových veršů. Nejde tedy o průřez celou Křivánkovou básnickou tvorbou (autor debutoval básnickou sbírkou Vypouštění holubice již v r. 1982), ale o výběr určený tonalitou veršů českého básníka, jenž autora představuje ve dvou základních polohách jeho tvorby. Tyto polohy bychom mohli vztáhnout k holanovské a skácelovské linii české poválečné poezie. Méně výrazně byly proto ve výboru zastoupeny dvě další významné vazby Křivánkovy lyriky – existencialistická (mohli bychom říci ortenovská) a východní (v návaznosti na starou čínskou lyriku, mj. Li Poa), jejichž předvedení by původní rámec výboru přeci jen narušilo. Překladu do polštiny se ujal polský básník Franciszek Nastulczyk.
Vyšlo jako elektronická publikace. Veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.

Cena: 200 Kč

Slovanská siréna

Daria Galant: Slovanská siréna
Básnická sbírka polské spisovatelky, básnířky, dramatičky a režisérky Daria Galant. Sama autorka o knize napsala: „Jde o neobvyklou básnickou sbírku. Jejím neoddělitelným prvkem je soustředěné cítění a prožívání. A zároveň pozvednutí hlavy a pohled na život jako na lidskou bytost. Hrdou a vědomou si své lidskosti… Kromě poezie Slovanská siréna obsahuje také dojmy, příběh, popis toho, co v mém systému tvorby je také poezie a úzce souvisí s konkrétními díly. Připomínám lidový folklor, jenž je mi velmi drahý, ke kterému vždy přistupuji s velkou citlivostí a jemně připomínám recipientům literatury a umění, že jemu vděčíme za naši představivost.“
Překladu do češtiny a slovenčtiny se ujal Libor Martinek.
Vyšlo jako dvě elektronické publikace - česky a slovensky. Veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.

Cena: 100 Kč

Něžná vina

Josef Richter: Něžná vina
Román opavského spisovatele německého původu Josefa Richtera (4. 3. 1948 Karlovice u Vrbna pod Pradědem – 13. 5. 2014 Opava) v němž autor popisuje dramatický život v prvních poválečných letech na Jesenicku.
Úvod a ediční poznámka: Libor Martinek.
Vyšlo jako elektronická publikace. Veškeré informace o koupi naleznete na stránkách vydavatele - První bruntálské nakladatelství.

Cena: 200 Kč

 

Webdesign: ŽÁR